SPS Software - překlady, programování v Delphi a průmyslová automatizace BOSCH

Zpět na úvodní stránku |
Automaty BOSCH CL | Automaty BOSCH IndraControl | Pohony BOSCH | Ovládací panely Süetron | Ovládací panely BOSCH Rexroth |
Časomíra | WinPCIn | I/O Kontrolér | SXG75 Komunikátor | Průmyslové |
Stránka zaměřena především na telefony Siemens |
Zde je přehled hotových projektů - reference |
Zde můžete stahovat všechny programy v DELPHI |
Pošlete e-mail | Firemní informace a kontakt | Oblíbené adresy |
Fórum nejen o řízeních BOSCH |

Ovládací panely BOSCH Rexroth

Trochu teorie

Jedná se částečně o nástupce panelů Sütron určené pro řízení BOSCH. Panely Sütron se dají nahradit za tyto panely.
Jednotlivé rozdíly jsou popsány v tabulce dole.
Pro tyto panely podporuje BT-MADAP automaticky diagnostiku a jsou vytvořeny základní masky rozhraní obsluhy.
To výrazně urychluje naprogramování jednoduché vyzualizace jak v panelu tak v řízení.
Nepopisuji zde kompletní nabídku, ale jenom běžně používané panely.
Podrobnosti a kompletní nabídku o panelech získáte na stránkách firmy BOSCH Rexroth

Proč používat ovládací panely ?

Výrazně ulehčují práci údržbě a především obsluze strojů. To znamená kratší časy oprav, obsluha zvládne většinu úkolů a nastavení na stroji sama.
Stroje jsou schopny zobrazovat provozní a chybové stavy a tak navádět obsluhu k vyřešení problému bez zásahu údržby.
Jednoduše přepínat různé pracovní stavy bez použití mechanických tlačítek a přepínačů. Tak se dají odstranit kolizní stavy zapřičiněné obsluhou a následné poškození stroje.
Zprostředkování různých nastavení obsluze a údržbě - výrobní typy, zadávání datumu a času, diagnostika problémů, vypnutí nefunkčních zařízení na stroji bez úplného odstavení stroje tzv. částečný provoz atd.
Samozřejmostí je rozdělení přístupu pomocí hesel. Tyto oprávnění zajištují přístup pouze k informacím potřebným pro správnou skupinu uživatelů. Na jedné masce je možné zajistit přístup podle zadaného hesla ke každé proměnné zvlášt tzn. čtení nebo povolení změny proměnné. Tak docílíme např. toho, že technolog může měnit parametry stroje a obsluha pouze prohlížet tyto nastavení.
Povolení nebo zakázání zápisu se dá nastavit i průmyslovým automatem.

© 2005 SPSSoftware
Doporučený prohlížeč Firefox nebo Opera
Doporučené rozlišení 1024x768