SPS Software - překlady, programování v Delphi a průmyslová automatizace BOSCH

Zpět na úvodní stránku |
Automaty BOSCH CL | Automaty BOSCH IndraControl | Pohony BOSCH | Ovládací panely Süetron | Ovládací panely BOSCH Rexroth |
Časomíra | WinPCIn | I/O Kontrolér | SXG75 Komunikátor | Průmyslové |
Stránka zaměřena především na telefony Siemens |
Zde je přehled hotových projektů - reference |
Zde můžete stahovat všechny programy v DELPHI |
Pošlete e-mail | Firemní informace a kontakt | Oblíbené adresy |
Fórum nejen o řízeních BOSCH |

BOSCH CL350


Vybavení : -42 Organizačních bloků OB1 - OB42
-512 Funkčních bloků FC0 - FC 511
-256 bytů pomocných merkrů M0.0 - M255.7
-128 časových "relé" T0- T128 (1mS - 10S)
-1 hardwarový časovač (1mS)
-128 čítačů Z0 - Z127
-512 Datových bloků DB0 - DB511
-24 kByte datových polí DF0 - DF24575
-512 Byte systémových proměnných S0 - S511

Varianty produktu

Varianta
rozhrani
sběrnice
hodiny
ZS350, 351 V.24, 350 Client, 351 Server není ano
ZS350-P, ZS351-P V.24 PROFIBUS ano

CL350Tato třída automatů BOSCH se řadí do nejvýkonnější skupiny a je zejména využívána pro řízení obzvláště složitých technologických zařízení, kde je kladen nejvyšší důraz na spolehlivost a hlavně bezpečnost provozu.
Stejně jako CL200 i zde je využit systém raku a karet, rak i karty mají jiný rozměr. Sběrnice je širší a umožňuje rychlejší datový tok tedy i rychlejší komunikaci s periferiemi. I zde je sada standardních karet jako: procesorová, vstupní, výstupní atd., dále se tedy zmíním jen o speciálních kartách.
Řídící karty - průmyslových datových sítí, které zajišťují komunikaci s vzájemně propojenými prvky sběrnic jako jsou CAN, Profibus, Interbus a další.
Karty řízených os - (např. CC10) pomocí této karty lze řídit až 4 osy poháněné servomotory. Jako prostředník mezi kartou a motorem se nejčastěji používá karta pro řízení servomotoru (ServodinG). Těchto karet lze samozřejmě v jednom raku použít i více, např. obráběcí centrum se 4 CC10 (16 os) není u tohoto řízení ničím neobvyklým.

Ostatní karty vstupů, výstupů, komunikačních portů( V.24, TTY, TCP/IP) postupně popíši v dalším odstavci.

BM-DP12, RM-DP12, BM4-ASI Rozšiřují možnosti připojení do systému Profibas, Interbas, CanBus, AsiBus.


E-ANA, A-ANA Rozšiřují možnosti připojení dalších analogových vstupů nebo výstupů.

POS-SA, POS-LR, CC10.3, Rho 3, CNC Typ1 osa Tyto karty se používají pro řízení krokových motorků, čítače impulzů.
Rho 3 je řízení robotů nebo CNC systémů.

Vstupy, výstupy Karty jsou k dostání v běžném provedení 8,16 nebo 32 vstupů.Karty jsou k dostání v běžném provedení 8,16 nebo 32 výstupů 0,5A. V řadách 8 a 16 se vyrábí take výstupy 2A. Vyjímkou jsou karty s 8 výstupy na 4A. Karty vstupů i výstupů mají galvanické oddělení a musí se napájet externě.

SQ16 16 zdrojů proudu pro analogové měření a podobné.
Udávaná přesnost 0,001mA
© 2005 SPSSoftware
Doporučený prohlížeč Firefox nebo Opera
Doporučené rozlišení 1024x768